อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

146.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี อบต.บางแก้ว หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องดนตรี สามารถดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin