อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

145.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลตำบลหลักห้า จ.สมุทรสาคร หารือโครงการเตรียมความพร้อมและการดูแลก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ โดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ซ้ำซ้อนกับการดูแลระยะยาวฯ LTC หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19/06/2561 โดย Admin