อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

144.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีสาธารณสุขอำเภอลำปาง หารือการจัดทำโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอด


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 28/05/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28/05/2561 โดย Admin