กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

144.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีสาธารณสุขอำเภอลำปาง หารือการจัดทำโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอด


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 28/05/2018 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28/05/2018 โดย Admin