อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

139.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลในชุมชนที่มีประชากรแฝง


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin