กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

139.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลในชุมชนที่มีประชากรแฝง


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/03/2018 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/03/2018 โดย Admin