อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

140.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลเพื่อจัดบริการในเขตเทศบาล ซึ่งมีบุคคลไม่ใช่คนในพื้นที่ และการสนับสนุนโครงการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬา


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin