กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

138.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วิชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง หารือแนวทางการรับเงินจ่ายเงินของศูนย์ฯ ตามข้อ 7(3)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/03/2018 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/03/2018 โดย Admin