อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

138.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วิชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง หารือแนวทางการรับเงินจ่ายเงินของศูนย์ฯ ตามข้อ 7(3)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/03/2561 โดย Admin