ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

137.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีโรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ LTC


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin