กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

137.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีโรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ LTC


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2018 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2018 โดย Admin