อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

137.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีโรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ LTC


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin