อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

135.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 กรณีเทศบาลนครขอนแก่นหารือการจัดทำโครงการจัดการปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ในชุมชนโนนทัน 6 โดยกลุ่ม อสม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2561 โดย Admin