อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

133.หนังสือตอบข้อหารือกรณี สปสช.เขต 5 ราชบุรี หารือการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ของเทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 27/12/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27/12/2560 โดย Admin