กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

132.สปสช. เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองแกนพัฒนาหารือค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุน


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 24/11/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24/11/2017 โดย Admin