ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

131.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครลำปางหารือแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7(3)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 20/11/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2560 โดย Admin