กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

130.ตอบข้อหารือกรณีเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขอชะลอการจ่ายเงินค่าบริการ LTC


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 07/11/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 07/11/2017 โดย Admin