อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

124.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีเทศบาลตำบลคลองพิไกร จังหวัดกำแพงเพชร ขอหารือไม่มีกองสาธารณสุขสามารถสนับสนุนเงินกองทุนตำบลตามข้อ 7(3) ตามคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุได้หรือไม่ อย่างไร


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 25/10/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25/10/2560 โดย Admin