อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

122.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพาคำ จ.เชียงราย สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 7(3)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 16/10/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 16/10/2560 โดย Admin