กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

118.ตอบข้อหารือสปสช. เขต 1 เชีียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่การสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโรค


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/09/2560 โดย Admin