อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

111.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุน อบต.บ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ในประเด็นการเบิกจ่ายค่าน้ำและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 29/08/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29/08/2560 โดย Admin