อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

110.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูให้กับ รพ.สต.หมากเลื่อม ในประเด็นการขยายเวลาการดำเนินโครงการ การคืนเงินคงเหลือ และผู้รับผิดชอบโครงการ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 29/08/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29/08/2560 โดย Admin