อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

109.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสูง


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/08/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/08/2560 โดย Admin