กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

107.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีกองทุนตำบลศรีชมพู จังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 17/07/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17/07/2560 โดย Admin