กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

106.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีกองทุนตำบลพิชัยหารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดหาวัสดุ (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 17/07/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17/07/2560 โดย Admin