อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

101.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณี รพ.สต.บ้านเลี้ยว อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตำบลออย จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออยได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 28/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28/06/2560 โดย Admin