กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

103.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีอบต.เหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หารืองบค่าบริการ LTC คงเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุเสียชีวิต


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 29/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29/06/2560 โดย Admin