อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

102.ตอบข้อหารือ อบต. ดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กรณีการรายงานงบค่าบริการ LTC ผ่านระบบออนไลด์ และแนวปฏิบัติการดำเนินของศูนย์ฯ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 29/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29/06/2560 โดย Admin