อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

100.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองแพร่หารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin