อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

99.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ งดการสมทบปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปีที่ผ่านมาสมทบเกินกว่าร้อยละ 60


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin