อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

97.ตอบข้อหารือเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอหารือเกียวกับการจัดบริการ LTC โดยศูนย์ของเทศบาลและสามารถจัดหาอุปกรณ์/วัสดุได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15/06/2560 โดย Admin