อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

96.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการจ่ายค่าพาหนะให้กับอาสาสมัครผู้เหลือดูแลคนพิการโดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 02/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 02/06/2560 โดย Admin