อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

95.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณี อบต.พานทอง จังหวัดกำแพงเพชร หารือประเด็นศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เป็นหน่วยงานอื่นหรือไม่ สามารถขอรับการสนับโครงการ 3 วัยพึ่งพาซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 01/06/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/06/2560 โดย Admin