อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

94.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กรณีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลามาบรรจุเข้าในแผนงบประมาณและแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 29/05/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29/05/2560 โดย Admin