อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

91.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกรณีการสนับสนุนโครงการให้กับ รพ.สต.ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin