อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

90.ตอบข้อหารือเทศบาลนครปฐมกรณ๊การสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 01/05/2560 โดย Admin