กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

87.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 สงขลา กรณีเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 11/04/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/04/2017 โดย Admin