กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

86.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรามในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 05/04/2017 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 05/04/2017 โดย Admin