อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

83.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหลุมหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 7(4) ของประกาศฯ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 22/03/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22/03/2560 โดย Admin