อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

82.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีหารือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 วรรคสองหมายถึงพื้นที่ตามเขตการปกครองของกระทรวงหมาดไทยหรือเขตการให้บริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 22/03/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22/03/2560 โดย Admin